Obsługa obiektów

Jesteśmy firmą specjalizującą się w kompleksowym świadczeniu profesjonalnych usług czyszcząco-porządkowych o bardzo szerokim zakresie, we wszelkiego typu obiektach, np. komercyjnych, użyteczności publicznej oraz na zlecenie osób prywatnych.

Nasi pracownicy przed podjęciem pracy na nowym, wskazanym obiekcie przechodzą szkolenia na już obsługiwanych obiektach i dopiero  po weryfikacji są kierowani na obiekt docelowy, co pozwala nam uniknąć tak bardzo niechcianej przez najemców rotacji pracowników. Tak prowadzone szkolenia oraz system nagród i premii pozwala nam pochwalić się bardzo dobrymi efektami w postaci 1-3% rotacji w naszych zasobach personalnych.

Zapewniamy, że wykonując nasze usługi używamy  sprzętu o wysokim standardzie technicznym oraz środków czyszczących o łagodnym oddziaływaniu na otoczenie i środowisko naturalne. Stosujemy środki zarówno polskie jak i zagraniczne posiadające polskie atesty.

Chcąc zapewnić jak najlepszą jakość usług, mamy do dyspozycji przeszkolony personel, środki, maszyny i urządzenia. Personel firmy jest pod stałym nadzorem koordynatora-kierownika, który może być w stałym kontakcie z klientem (telefon komórkowy) i na bieżąco usuwać wszystkie zaistniałe problemy. Każdy z pracowników jest wyposażony w ubranie robocze, co znakomicie ułatwia identyfikację naszej firmy.

Naszą kluczową przewagą nad konkurencją jest elastyczność firmy oraz dostosowanie do potrzeb klienta personel kierowniczy, który nie jest przeciążony nadmiarem pracy, stąd możemy z dużą starannością obsługiwać każdy kontrakt. Daje to wymierne korzyści w nadzorze oraz kontaktach z Klientem, do którego jesteśmy w stanie dotrzeć w czasie 1 godz. przez 24 h/dobę. Nasze prace są ukierunkowane w taki sposób, żeby zarówno najemcy, jak i kontrahent mieli jak najmniej uwag, dlatego też opieramy się  na kontrolach obiektu w sposób „raportowy”.

Każdego dnia nadzór obiektowy przekazuje informacje kierownikowi obiektu, który kontroluje obiekt w umówione wcześniej terminy, ale nie rzadziej jednak niż 2 raz w tygodniu. Ponadto raz w tygodniu spisywany jest protokół z obchodu obiektu przekazywany później administratorowi. Tak wykonywany nadzór eliminuje wiele uwag zanim te się pojawią. Po ewentualnym ujawnieniu defektów jesteśmy w stanie usunąć je w terminie 2 godz. od otrzymania informacji. 

Obsługujemy miedzy innymi takie budynki jak:

1. Biurowce klasy A

- Cisco SystemsPoland Sp. z o. o.

- Business Point S.A.

- König Stahl Sp. z o.o.

- Scala Epicor Software Poland Sp. z o.o.

 

2.    Magazyny oraz hale produkcyjne

- Business Point S.A.

- Prosper S.A.

- City Point Sp z o.o.

- Kosmepol Sp. z o.o.

- Martelli Business Park w Błoniach

 

3.    Wspólnoty mieszkaniowe oraz apartamentowce

- Wspólnota Mieszkaniowa „Osiedle Borki”

- Administracja Bródno Osiedla „Topolowe”

- Administracja „Kondratowicza”

 

4.    Budynki użyteczności publicznej

- Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi

- Sąd Rejonowy w Pruszkowie

- Sąd Okręgowy w Warszawie

- Sąd Rejonowy w Piasecznie

- Sąd Rejonowy w Grodzisku Maz.

- Ministerstwo Infrastruktury

 

Łączny metraż sprzątanych powierzchni wynosi 568.880 m2.

Poniżej skrócony katalog naszych usług:

  • czyszczenie gruntowe – polega na dokładnym i kompletnym czyszczeniu oraz usunięciu nagromadzonych zanieczyszczeń. Tego rodzaju prace przeprowadzane są w dłuższych przedziałach czasowych jeśli obiekt nie jest sprzątany na bieżąco,
  • czyszczenie bieżące – codzienne lub w regularnych odstępach czasu sprzątanie i czyszczenie obiektu niezbędne do zapewnienia czystości na stanowiskach pracy oraz higienę urządzeń i pomieszczeń sanitarnych,
  • czyszczenie powierzchni szklanych – jedno lub wielostronne czyszczenie powierzchni szklanych oraz czyszczenie ram i futryn;
  • pranie wykładzin dywanowych oraz dywanów z zastosowaniem urządzeń firmy KARCHER, WETROK, NILFISK, ORBOT;
  • konserwacja powierzchni marmurowych i pochodnych z zastosowaniem maszyn i urządzeń firmy TASKI, WETROK, ORBOT;
  • zabezpieczanie powierzchni kamiennych i sztucznych warstwami polimerowo-akrylowymi firmy SWISCH, KARCHER, TANA;
  • sprzątanie terenów zewnętrznych, koszenie trawy, odśnieżanie;
  • sprzątanie hal magazynowych oraz produkcyjnych;
  • odśnieżanie dachów;
  • posiadamy stałe umowy na dostarczanie środków chemicznych i higienicznych.