Leasing pracowniczy

W jaki sposób pracujemy?Oferta:

Przygotowujemy ofertę, którą następnie otrzymają Państwo wraz ze wszystkimi informacjami dotyczącymi kosztów i terminów. Cena usług zależna będzie m.in. od liczby pracowników i ich stanowisk, a także od planowanej długości współpracy.


Zatrudnianie:

Po rekrutacji zajmujemy się legalizacją pobytu i pracy, a także przygotowaniem odpowiednich dokumentów dla pracowników. Pracowników obejmują przepisy kodeksu pracy – będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Prowadzimy pełną obsługę kadrowo-płacową (ubezpieczenie, szkolenie BHP, naliczanie godzin, wypłata wynagrodzeń). Jako pracodawca odpowiadamy prawnie przed instytucjami państwowymi


Jakie są KORZYŚCI ze współpracy z naszą firmą?

  • pełna obsługa kadrowo-płacowa oraz administracyjna;
  • brak kosztów rekrutacji i selekcji personelu;
  • klient przestaje być stroną umowy o pracę w stosunku do pracowników;
  • jesteśmy elastyczni i w zależności od potrzeb reagujemy na zwiększenie/zmniejszenie zapotrzebowania na pracowników czy na konieczność ich wymiany;
  • prosta kalkulacja kosztów pracy wyliczana na podstawie iloczynu stawki godzinowej – faktura VAT
  • NIE jesteśmy Agencją Pracy Tymczasowej! Oferujemy leasing, w którym stronami umowy są: nasza firma i pracownik. Przy pracy tymczasowej występują trzy strony i nie jest to stosunek pracy tylko umowa cywilnoprawna.